Reiner Rohre
Reiner Rohre Karriere

MANFRED REINER Röhren- und Stahlhandel GmbH

My, MANFRED REINER Röhren- und Stahlhandel GmbH, ako rodinný súkromný podnik ….

 • Vidíme našu každodennú výzvu v spoločnom úspechu na trhu obsadenom prevažne veľkými koncernami.
 • Vsádzame na súdržnosť nášho tímu v harmonickom a rodinnom prostredí.
 • Radi by sme stále rozširovali náš skúsený a úspešný tím novými, čerstvými posilami.
 • Popri osvedčených oblastiach obchodnej činnosti neustále hľadáme nové zaujímavé a pútavé úlohy.
 • Dôraz kladieme na intenzívny, osobný kontakt s našimi obchodnými partnermi.
 • Staviame na dlhodobých, partnerských vzťahoch so zákazníkmi a dodávateľmi.

MANFRED REINER Röhren- und Stahlhandel GmbH

My, MANFRED REINER Röhren- und Stahlhandel GmbH, ako rodinný súkromný podnik ….

 • Vidíme našu každodennú výzvu v spoločnom úspechu na trhu obsadenom prevažne veľkými koncernami.
 • Vsádzame na súdržnosť nášho tímu v harmonickom a rodinnom prostredí.
 • Radi by sme stále rozširovali náš skúsený a úspešný tím novými, čerstvými posilami.
 • Popri osvedčených oblastiach obchodnej činnosti neustále hľadáme nové zaujímavé a pútavé úlohy.
 • Dôraz kladieme na intenzívny, osobný kontakt s našimi obchodnými partnermi.
 • Staviame na dlhodobých, partnerských vzťahoch so zákazníkmi a dodávateľmi.
Kariéra vo firme bei MANFRED REINER Röhren- und Stahlhandel GmbH uchádzať sa online
Kariéra vo firme bei MANFRED REINER Röhren-
und Stahlhandel GmbH

uchádzať sa online
Reiner Rohre